Заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков ще участва в откриването на форуми за енергийна ефективност и интелигентни градове

Заместник-министърът на енергетиката Константин Делисивков ще участва в откриването на 13-а Международна конференция и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия и 5-а Международна конференция и изложба за интелигентни градове. Участниците във форумите, организирани от "Виа Експо", ще дискутират въпросите пред управлението на градската среда, как интелигентните градове се превръщат в двигатели на растеж, потенциала и перспективите пред използването на геотермалната енергия, управлението на Европейския енергиен съюз и възможностите за Югоизточна Европа в областта на енергетиката и други.

Откриването на конференциите ще се състои на 7 март 2017 г., вторник, от 10 часа в зала "Мусала" на "Интер Експо център" – София.

отпечатай тази страница